Wczytuję dane...
RODO

RODO

 

Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwane RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GALERIA BAJRON SYLWIA BAJRON z siedzibą firmy NOWA WIEŚ 10 A 05-870 BŁONIE

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: .FELICI_BAMBINI@WP.PL., bądź poprzez osobiste zgłoszenie do siedziby.

Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą Państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych do momentu wycofania zgody.

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.